top of page
Planlösning sommarhus på Värmdö.

Arkitekttjänster

Vi arbetar i alla skeden av byggprocessen med om,- till,- och nybyggnad från skiss till färdigt byggprojekt.

 

Vi håller även på med byggnadsvård med erfarenhet från bl.a blåklassade fastigheter, äldre träbebyggelse och Stockholms slott.

Arbetsgång och process

 

Behöver ni hjälp med ert projekt? Ofta är arbetsgången ungefär enligt punkterna nedan med start i ett möte hos er på plats eller här. Vi kan då diskutera era önskemål och idéer och ni kan få återkoppling utifrån våra erfarenheter mm.

 

Offert och projektupplägg

 

När vi vet vad ni behöver hjälp med kan vi sammanställa en offert om ni önskar. Ibland är det bättre med löpande räkning och att vi stämmer av efter hand. 

 

Skisser och idéer 

När vi enats om omfattningen av projektet besökt platsen om det behövs samt stämt av förutsättningar i detaljplan mm brukar vi börja med enkla skisser och idéer där vi försöker tolka era önskemål och vision kombinerat med vår erfarenhet och expertis. Ibland är det nu bra att stämma av med en byggentreprenör för att kunna få ett ungefärligt pris för att bygga. Det kan också vara bra att stämma av med en konstruktör i de fall det finns frågetecken kring bärande konstruktion.

 

Ansökan till kommun, Bygglov

 

När vi enats om hur vi vill att projektet ska bli är det dags att sammanställa en ansökan till kommunen om det behövs. 

Startbesked

 

Innan man får börja bygga projekt som kräver lov/anmälan behöver man få ett startbesked. Det brukar föregås av ett samråd där kommunen går igenom vilka handlingar de kräver för att man ska få börja bygga. Det kan vara samordning med konstruktör osv.

Förfrågningsunderlag

 

När man har kommit så här långt kan det vara bra att ta in offerter från några byggföretag om man ej gjort det i tidigare skede för att veta med större säkerhet vad det kommer att kosta att bygga. Då är det bra att skicka ut ett förfrågningsunderlag där man har preciserat vad man vill ha byggt så att priser man får in blir så nära verkligheten som möjligt. Då kan handlingar från andra konsulter behövas tex konstruktör, elkonsult mm.

Bygghandling

När man vet att man får bygga brukar man ta fram handlingar som är gjorda att bygga efter. Ibland gör man det efter att man fått bygglov och i mindre projekt är det vanligt att man endast efterfrågar bygglovshandlingar samt ett konstruktivt snitt för att hålla nere projekteringskostnaden.

Slutanmälan-Relationshandling

 

När byggnationen är klar brukar man ha ett slutsamråd där kommunen och kontrollansvarig kontrollerar att byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt startbesked och kontrollplan. Efter godkänt slutsamråd får man ett slutbesked från kommunen och byggnadsverket får tas i bruk.

När man vet hur byggnadsverket slutligen blev brukar man göra en relationshandling som visar slutresultatet.

 

bottom of page