top of page
Otto Rosu.jpg

 

Otto Rosu,

Arkitekt MSA, Cert. Kontrollansvarig

Hej

 

Fokus är att du som kund ska uppleva och få högsta möjliga arkitektoniska och ekonomiska värde av mina tjänster. 

 

Genom lyhördhet och dialog strävar jag efter att leverera platsspecifika lösningar av hög kvalitet. Lösningar baserade på dina önskemål, din ekonomi och din ambitionsnivå. Jag arbetar både med tidiga skissförslag och detaljerade helhetslösningar.

Det jag levererar ska överträffa era förväntningar så att ni återkommer till mig om ni behöver i framtiden. Främst är jag inriktade på tillbyggnader och ombyggnader av villor och kontor samt nybyggnation av villor. Jag har även gedigen erfarenhet från byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Atlant Arkitekter är ett kontor i södra Stockholm som startades 2018 av mig Otto Rosu efter 15 år som anställd vid några av Sveriges mest renommerade arkitektkontor. Jag är utbildad arkitekt vid Lunds Tekniska Högskola och dessutom certifierad kontrollansvarig och kan vara en fristående rådgivare för dig som beställare genom hela processen från de första skisserna till det färdiga huset.

Arbetsgång och process arkitekttjänster

 

Ofta är arbetsgången ungefär enligt nedan med början i ett samtal eller meddelande från er där ni beskriver vad ni skulle behöva hjälp med. Vid behov träffas vi hos er eller på plats alternativt håller ett digitalt möte. Vi diskuterar era önskemål och idéer och ni kan få återkoppling utifrån mina erfarenheter mm. 

 

Uppdragsbekräftelse och projektupplägg

När jag vet vad ni behöver hjälp med sammanställer jag en offert om ni önskar. Ibland är det mer ekonomiskt för er att gå på löpande räkning. Innan jag börjar arbeta med ert projekt skickar jag alltid en uppdragsbekräftelse så att vi är eniga om vad som ska göras och hur jag ska ta betalt för det. 

 

Skisser och idéer 

När vi enats om omfattningen av projektet samt stämt av förutsättningar i detaljplan, tagit fram underlag som tex nybyggnadskarta mm brukar jag börja med enkla skisser och idéer där vi försöker tolka era önskemål i kombinerat med erfarenhet och expertis.

 

Ansökan till kommun, Bygglov

 

När vi enats om hur vi vill att projektet ska bli är det dags att sammanställa en ansökan till kommunen om det behövs. Ofta är det bra att stämma av med en konstruktör innan man gör lovansökan. Det kan även vara bra att med våra ritningar som underlag stämma av med en byggare för att få en bättre uppskattning av byggkostnaden.

Startbesked

 

Innan man får börja bygga behöver man få ett startbesked. Det brukar föregås av ett samråd där kommunen går igenom vilka handlingar de kräver för att man ska få börja bygga osv. Det brukar bl.a. vara konstruktionsritningar, kontrollplan mm.

Förfrågningsunderlag

 

När man har kommit så här långt kan det vara bra att ta in offerter från några byggföretag för att veta med större säkerhet vad det kommer att kosta att bygga. Då är det bra att skicka ut ett förfrågningsunderlag där man har preciserat vad man vill ha byggt så att priser man får in blir så nära verkligheten som möjligt. Då kan även handlingar från andra konsulter behövas tex konstruktör, elkonsult mm.

Bygghandling

När man vet att man får bygga brukar man ta fram handlingar som är gjorda att bygga efter. I mindre projekt ber kunden ibland bara efter bygglovshandlingar från mig som arkitekt samt några detaljer från en konstruktör.  

Slutanmälan-Relationshandling

 

När byggnationen är klar brukar man ha ett slutsamråd där kommunen och kontrollansvarig kontrollerar att byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt startbesked och kontrollplan. Efter godkänt slutsamråd får man ett slutbesked från kommunen och byggnadsverket får tas i bruk.

När man vet hur byggnadsverket slutligen blev brukar man göra en relationshandling som visar slutresultatet.

 

Husarkitekt

Arkitekt Stockholm

Arkitekt Enskede

Arkitekt Stureby

Arkitekt Söderort

Arkitekt Huddinge

Arkitekt Värmdö

Arkitekt Tyresö

Arkitekt Haninge

Arkitekt Täby

Arkitektritningar

Tillbyggnad

Byggolv

Bygglovsritningar

Husritningar

Restaurering

Varsam ombyggnad

Bästa arkitekt

Billig arkitekt

bottom of page